Home

Dyrektor informuje, że dnia 02.05.2017r. kancelaria będzie nieczynna.


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na stronie portalu edukacyjnego:

https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action


Seminarium Integracyjne

Dnia 15 marca 2017r. odbyło się w naszym przedszkolu Seminarium Integracyjne jako prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy wolontariuszy z dziećmi. Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydziału Edukacji UMK, STRIM oraz organizacji goszczących wraz z wolontariuszami. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i wspaniałą atmosferę podczas spotkania.


Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola Nr 83 informuje, że składka na II semestr wynosi 40 zł. Zapraszamy do wpłacanie na konto Rady Rodziców. Termin wpłaty -20.03.2017r. W tytule wpłaty proszę podać imię  i nazwisko dziecka oraz II semestr.

Dziękujemy –  Rada Rodziców


Informacja dla Rodziców

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego prosimy Rodziców o niezwłoczne dostarczenie do przedszkola aktualnej Krakowskiej Karty Rodzinnej.


Wyprawka dla dziecka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
w Samorządowym Przedszkolu Nr 83
nastąpi 1 września 2016 r.

Placówka czynna w godz. 6:30 – 17:30

Dzieci najmłodsze (3-latki) przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. piżama i powłoczka duża na pościel (160 x 200 cm) podpisane
4. poduszka mała pod głowę z poszewką podpisana
5. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia
6. komplet chusteczek higienicznych do nosa (100 sztuk)
Dzieci starsze przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia
4. komplet chusteczek higienicznych do nosa (100 sztuk)
Ustalenie szczegółów WYPRAWKI DLA DZIECKA nastąpi w terminie późniejszym po uzgodnieniu z nauczycielem.


Nowy adres e-mail przedszkola

przedszkolekr83@gmail.com


Projekt ekologiczny

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu pt.: „Powietrze, którym oddychamy” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt ten dotyczy działań z zakresu kształtowania u dzieci wiedzy   na temat zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość powietrza.     Projekt otrzymał dotację z WFOŚiGW w Krakowie na kwotę 15 200 zł. Dzięki projektowi zostało zakupionych szereg pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.


Wyniki ewaluacji

W dniach 24.06 do 27.06.2014r. zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadził w naszym przedszkolu ewaluację problemową. Zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami.


"Erasmus +"

Samorządowe Przedszkole Nr 83 od X 2007r. do VIII 2014r. było uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” – status Organizacji Goszczącej w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski.
Od X 2014r. Samorządowe Przedszkole Nr 83 jest uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Erasmus +”.
Oba programy są współfinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Od kilkunastu lat w ramach realizacji w/w programów Samorządowe Przedszkole Nr 83 współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM).

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na przedłużenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Wolontariat Europejski drogowskazem działań wielokulturowych i ekologicznych”. Innowacja jest realizowana od 1 października 2014r. do 31 sierpnia 2017r.


"Zdrowo rośniemy bo zdrowo jemy"

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na wprowadzenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Zdrowo rośniemy, bo zdrowo jemy” 2 etap. Innowacja ta jest realizowana od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2017r.