Informacje

Informacje ważne zwłaszcza z punktu widzenia rodzica! To treści dotyczące funkcjonowania przedszkola, zmian w organizacji, ogłoszenia itd.
Informacje redaguje dyrekcja przedszkola.

Zapisy na dyżur wakacyjny

Informujemy, że zapisy na miesiąc lipiec 2018 dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola odbywać się będą w terminie od 12.03.2018r. do 23.03.2018r. w kancelarii, w godzinach pracy dyrektora.

Zapisy na dyżur wakacyjny w lipcu dla dzieci spoza naszego przedszkola rozpoczną się od 07.05.2018r. aż  do wyczerpania miejsc. Prosimy o przyniesienie karty zapisu na dyżur podbitej przez placówkę macierzystą, do której obecnie dziecko uczęszcza.

XIV edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Ratujmy Przyrodę”

REGULAMIN  KONKURSU:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy dotyczącej tematyki swojego miasta     i związanych z nim problemów ekologicznych.
 3. Przyjmujemy prace zbiorowe i indywidualne.
 4. Technika wykonania – wyłącznie format prac płaskich A4 lub A3  tylko z surowców wtórnych – do 3 prac  z każdego przedszkola
 5. Kryteria wyłonienia najciekawszych prac ;
 • Pomysłowość
 • Estetyka
 • Wrażenie artystyczne
 1. Wyłącznie na odwrocie pracy prosimy o podanie następujących danych:
  • Tytuł
  • Imię i nazwisko autora
  • Wiek dziecka
  • Numer przedszkola, dokładny adres i telefon
  • Imię i nazwisko opiekuna
  • E-mail placówki ( bardzo ważne ! )
 1.  Termin składania prac – 9 marca 2018r.Należy je składać  osobiście lub za pośrednictwem poczty w Samorządowym Przedszkolu Nr 83  ul. Lekarska 5, 31-203 Kraków.
 2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w 04 kwietnia 2018r. Wyniki konkursu zostaną  opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola www.p83.com.pl
 3. Rozdanie nagród odbędzie się w trakcie uroczystości obchodów „Dni Ziemi 2018 w Krakowie” w kwietniu / w Przedszkolu Nr 83 /. O dokładnym terminie  organizatorzy powiadomią telefonicznie.
 4. Wszystkie przedszkola, które wezmą udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, nauczyciele podziękowania. Na laureatów nagrodzonych prac czekają   większe niespodzianki.
 5. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznacznyz przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
 6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych  z zamieszczeniem fotografii pracy w prasie i  na stronach internetowych.

 

Rekrutacja na rok 2018/2019

Zapisy do Samorządowego Przedszkola Nr 83 odbywają się w dniach  1-30 marca 2018 r.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 1 marca 2018 r. na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl – rekrutacja do przedszkoli.        

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 3. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym ( załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2018r.)

22 – 28 lutego 2018 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

01 – 30 marca 2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 05.04 1018r. –weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

27.04. 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 30.04.2018 do 16.05.2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola

17.05.2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W sytuacji nie podpisania przez wszystkich Rodziców umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola i pojawienia się wolnych miejsc od 18 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca