Ramowy rozkład dnia | Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Ramowy rozkład dnia

Dzieci młodsze

6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci, indywidualne rozmowy z dzieckiem, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe

8:30 – 9:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience, śniadanie, czynności porządkowe

9:00 – 9:30

Zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem zabaw ruchowych, wyzwalanie aktywności twórczej, nabywanie i doskonalenie umiejętności

9:30 – 10:30

Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, samorealizacja w formie plastycznej, konstrukcyjnej i muzycznej, wspomaganie indywidualnego rozwoju

10:30 – 11:00

Czynności organizacyjne związane z II śniadaniem, czynności porządkowe oraz samoobsługowe związane z wyjściem na dwór

11:00 – 12:00

Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe, gry sportowe z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia ogrodu, obserwacje przyrodnicze

12:00 – 14:15

Czynności organizacyjne związane z powrotem z pobytu na dworze, obiadem, relaksacja, odpoczynek, słuchanie muzyki, literatury dziecięcej

14:15 – 17:30

Czynności samoobsługowe, higieniczne w łazience, przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowe, zabawy ruchowe i przy niewielkim udziale nauczyciela

 

 

Dzieci starsze

6:30 – 7:30

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

7:30 – 8:30

Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne

8:30 – 9:00

Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem, śniadanie

9:00 – 11:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

11:00 – 12:00

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:45

Obiad, czynności higieniczne w łazience, mycie zębów po posiłku

12:45 – 14:30

Słuchanie literatury dziecięcej, zabawy relaksacyjne, dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek, tańców, czynności organizacyjno – higieniczne przed podwieczorkiem

14:30 – 17:30

Podwieczorek, czynności porządkowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach