Home

Zebranie Rady Rodziców

ZAPRASZAMY 

PRZEDSTAWICIELI  RADY  RODZICÓW

POSZCZEGÓLNYCH GRUP

NA ZEBRANIE  DNIA

23 wrzesień 2019 r.(poniedziałek)

o godz. 16.30

Porozmawiamy na temat funkcjonowania Rady Rodziców  w obecnym roku szkolnym.

                                                        Zapraszamy – Rada Rodziców


karta "N" i KKR

W przypadku posiadania przez Państwa karty dziecka do Programu dla Rodziny „N” oraz ważnej  Krakowskiej Karty Rodzinnej  bardzo prosimy   o  szybkie jej dostarczenie  do dyrektora przedszkola. Upoważnia ona do zniżek  w opłatach za przedszkole.


Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców dzieci wszystkich  grup na zebranie  ogólne w dniu 12 wrzesień 2019 r. (czwartek), godz.16.30. Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w poszczególnych grupach.

 


Wyprawka dla dziecka

Dzieci najmłodsze (3-latki) przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. koc do przykrycia
4. poduszka mała pod głowę podpisana
5. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia

Dzieci starsze przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia


Dni adaptacyjne

Zapraszamy Rodziców i nowo przyjęte dzieci na dni adaptacyjne w dniach w dniach 29 i 30 sierpnia 2019r. od godz 9:30 do godz. 11:00.


Dyżur wakacyjny

Informujemy, że nie przyjmujemy zapisów na dyżur wakacyjny w sierpniu dla dzieci z innych przedszkoli,  gdyż wszystkie miejsca zostały zajęte przez dzieci z naszego przedszkola.


Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA                                                                                                                                                              

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 83 W KRAKOWIE ODBYWA SIĘ   w dniach od 27 maja do 4 czerwca 2019 roku na takich samych zasadach, co rekrutacja „marcowa” (m.in. rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja, co w rekrutacji marcowej”).

Wnioski do Dyrektora Przedszkola mogą składać Rodzice dzieci, którzy nie wskazali Samorządowego Przedszkola Nr 83 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „marcowej”.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 6 WOLNYCH MIEJSC.

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

27 maja – 4 czerwca 2019r.

  1. Potwierdzanie przez Rodzica woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej na wniosku złożonym w marcu  2019r. (dotyczy Rodziców, którzy złożyli wnioski w marcu 2019r. do Samorządowego Przedszkola Nr 83, jako przedszkola pierwszego wyboru),
  2. Składanie wniosków do Dyrektora Przedszkola o przyjęcie kandydata do Samorządowego Przedszkola Nr 83 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych (dotyczy Rodziców, którzy nie wskazali Samorządowego Przedszkola Nr 83 na pierwszym priorytecie lub     w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „ marcowej”).

19 czerwca 2019,r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

21 do 27 czerwca 2019r. – potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów w kancelarii przedszkola

28 czerwca 2019r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.


Podziękowanie dla Rodziców

Składamy serdeczne podziękowanie dla Wszystkich Rodziców, którzy corocznie przynoszą nam kwiaty wiosenne do sal, które potem po przekwitnięciu sadzimy w ogródku przedszkolnym od strony południowej.


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zapisy do Samorządowego Przedszkola Nr 83 odbywają się w dniach  1-29 marca 2019 r.                                                                

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie  od 1 marca 2019 r. na stronie WWW.portaledukacyjny. rekrutacja do przedszkoli                                                                            

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  3. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym

22 – 28 lutego 2019 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

01 – 29 marca 2019 r. do godz. 16:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 01.04 2019r. –weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

26.04. 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 29.04.2019 do 10.05.2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

13.05.2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W sytuacji nie podpisania przez wszystkich Rodziców umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola i pojawienia się wolnych miejsc od 27 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca


Spotkanie integracyjne ze studentami z USA:)


Sławne Słoneczka:)

Pozostałe Sławne Słoneczka można odnaleźć w galerii:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

oraz

Gazety Krakowskiej


Wyprawka dla dziecka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Samorządowym Przedszkolu Nr 83 nastąpi 3 września 2018 r. Placówka czynna w godz. 6:30 – 17:30

Dzieci najmłodsze (3-latki) przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. powłoczka duża na pościel (160 x 200 cm) podpisane
4. poduszka mała pod głowę z poszewką podpisana
5. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia

Dzieci starsze przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia
Ustalenie szczegółów WYPRAWKI DLA DZIECKA nastąpi w terminie późniejszym po uzgodnieniu z nauczycielem.


Krakowska Karta Rodzinna

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego prosimy Rodziców o niezwłoczne dostarczenie do przedszkola aktualnej Krakowskiej Karty Rodzinnej.


Spotkanie integracyjne ze studentami z USA:)


Dlaczego nasz wolontariusz Mehmet bierze udział w programie edukacyjnym Erasmus+?

Odpowiedź znajduje się tutaj:)


Serdeczne podziękowania za udział w akcji "Góra Grosza"

Dziękujemy naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom za udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. W tej edycji udało nam się zebrać rekordową ilość grosików o łącznej wartości 481 zł i 38 gr.


Wizyta studentów z USA/Danii


Seminarium Integracyjne

Dnia 15 marca 2017r. odbyło się w naszym przedszkolu Seminarium Integracyjne jako prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy wolontariuszy z dziećmi. Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydziału Edukacji UMK, STRIM oraz organizacji goszczących wraz z wolontariuszami. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i wspaniałą atmosferę podczas spotkania.


Nowy adres e-mail przedszkola

przedszkolekr83@gmail.com


Projekt ekologiczny

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu pt.: „Powietrze, którym oddychamy” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt ten dotyczy działań z zakresu kształtowania u dzieci wiedzy   na temat zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość powietrza.     Projekt otrzymał dotację z WFOŚiGW w Krakowie na kwotę 15 200 zł. Dzięki projektowi zostało zakupionych szereg pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.


"Erasmus +"

Samorządowe Przedszkole Nr 83 od X 2007r. do VIII 2014r. było uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” – status Organizacji Goszczącej w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski.
Od X 2014r. Samorządowe Przedszkole Nr 83 jest uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Erasmus +”.
Oba programy są współfinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Od kilkunastu lat w ramach realizacji w/w programów Samorządowe Przedszkole Nr 83 współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM).

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na przedłużenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Wolontariat Europejski drogowskazem działań wielokulturowych i ekologicznych”. Innowacja była  realizowana od 1 października 2014r. do 31 sierpnia 2017r.Obecnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu edukacyjnego


"Zdrowo rośniemy bo zdrowo jemy"

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na wprowadzenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Zdrowo rośniemy, bo zdrowo jemy” 2 etap. Innowacja ta była realizowana od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2017r.Obecnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu edukacyjnego