Informacja dla Rodziców

Zapraszamy do potwierdzenia korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 od dnia 30 kwietnia  od godz. 10:00 ( wyjątek 02.05.19r. ) do dnia 10 maja do godz.14:00