Współpraca z przedszkolem na Ukrainie | Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Współpraca z przedszkolem na Ukrainie

Nasza przygoda z ukraińskim przedszkolem z miejscowości Obroszyno rozpoczęła się wiosną 2008r. Wtedy gościliśmy w naszej placówce- Samorządowym Przedszkolu Nr 83 delegację przedstawicieli Oświaty z Ukrainy, w tym nauczycieli z w/w przedszkola. Goście mieli okazję poznać nasz budynek, okalający go piękny ogród oraz uczestniczyć w zajęciach i warsztatach z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez nasze nauczycielki. Interesowali się dosłownie wszystkim, co dotyczyło ekologii, gdyż ich Przedszkole ma status ekologicznego.

 

Panie były zwłaszcza bardzo zainteresowane pracą naszych wolontariuszy pochodzących z Hiszpanii, Francji i Niemiec. Pracą w zakresie ekologii. Nie mieliśmy żadnych problemów z komunikacją werbalną. Okazało się, że nasi gości mają „polskie korzenie”. Znają język polski. I bardzo go kultywują.

 

Potem otrzymaliśmy od nich pierwszy list. Bardzo się ucieszyliśmy. Oczywiście zaraz odpisaliśmy i tak zaczęła się korespondencyjna współpraca z ukraińskim przedszkolem w Obroszynie. Według informacji uzyskanych w jednym z listów pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1431r. Więc to miasteczko ma już swoją długą historię. Obecnie liczy 4,5 tys. mieszkańców i znajduje się 12 km od Lwowa. Obroszyno położone jest pięknie wśród lasów i jezior.

 

Przedszkole w Obroszyno powstało w 1937r. w przystosowanym do tego pomieszczeniu. W 1967r. z inicjatywy dyrektora Instytutu Nauczania zbudowano typowe przedszkole na 140 miejsc. Placówka posiada 6 oddziałów wiekowych, w tym jedną grupę żłobkową (dzieci 2 i 3-letnie). Zatrudnionych jest 30 pracowników, w tym 14 pedagogów. Dużą wagę przywiązuje się do kultywowania tradycji, zwyczajów, ubioru oraz symboli Ukrainy. Położenie wśród zieleni i pięknej przyrody wskazuje, że nie obce są tu treści z zakresu wychowania ekologicznego. Teren wokół przedszkola jest maksymalnie wykorzystany dla aktywności ruchowej, przyzwyczajania do pracy, poznania przyrody i ekologii. Dlatego każda grupa ma swój kawałek ogrodu, o który dba przez cały rok. Wszystkie te informacje pozwalają stwierdzić, że placówka ta nie różni się prawie niczym od naszej, która również liczy 6 oddziałów i także realizuje treści ekologiczne. Jedynie nie posiadamy grupy żłobkowej 2-latków.

Korespondując już od kilku lat wymieniamy się ciekawymi spostrzeżeniami, doświadczeniami zawodowymi. Przesyłamy zdjęcia, różne rekwizyty związane z tradycją naszych regionów oraz interesujące prace plastyczne wykonane przez dzieci, jak również szablony do zajęć z dziećmi zrobione przez nauczycieli. Staramy się ponadto informować naszych rodziców o tej formie współpracy m.in. poprzez organizacje cyklicznych wystaw. Prezentowane na nich są wszystkie zebrane materiały, jak również nasze spostrzeżenia.

 

Ostatnio wysłaliśmy do Obroszyna duży pakiet związany z cyklem prowadzonych przez naszych nauczycieli zajęć ekologicznych oraz organizowanym konkursem. Dotyczyły one pogłębiania wiedzy przyrodniczej na temat ?SOWY POLSKI?. Otrzymaliśmy ten pakiet od Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, która to w ramach programu „SOWY POLSKI” przeprowadziła w naszym przedszkolu warsztaty we wszystkich grupach na w/w temat. Nasze dzieci były bardzo chłonne tej wiedzy. Mamy nadzieję, że wysłany pakiet i materiały w nim zawarte przyczynią się wzbogacenia wiadomości dzieci na tematy przyrodnicze Polski. Do pakietu dołączyliśmy przepisy prawne dotyczące funkcjonowania przedszkoli w Krakowie i Polsce.

 

Wierzymy, że nasza współpraca będzie nadal trwać, a je owocem będzie przyjaźń polsko-ukraińska…

 

Opracowały: Jadwiga Gołda, Agnieszka Kośmińska, Magdalena Tataruch