Kadra pedagogiczna

Personel przedszkola zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.

 

Kadra pedagogiczna jest kreatywna, z wysoką kulturą osobistą.

 

Wszystkie nauczycielki mają wykształcenie pedagogiczne o specjalności wychowanie przedszkolne. Ponadto biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych.

 

Najważniejszym jest to, że kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywacja i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

 

Naszym zadaniem jest znalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych.

 

Dyrektor przedszkola: mgr Jadwiga Gołda

Z-ca dyrektora: mgr Iwona Pędzik

 

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018:

  • Gr I „Zajączki”: mgr Agnieszka Kośmińska (n.mian.), mgr Iwona Pędzik (n. dypl.),mgr   Jadwiga Gołda (n.dypl.)
  • Gr II „Pieski”:lic.Kamila Janas (n.staż.), mgr Halina Tusznicka ( n.dypl.)
  • Gr III „Żabki”:  mgr.Maria Maziarek (n. dypl.), Barbara Jandura (n. dypl.)
  • Gr IV „Słoneczka”: lic.Małgorzata Wrona( n.mian.), mgr Magdalena Tataruch ( n.dypl.)
  • Gr V „Misie”: mgr Edyta Sekunda (n. dypl.), mgr Karolina Szuba (n. staż.)
  • Gr VI „Skrzaty”: mgr Iwona Heliasz (n. dypl.), mgr Małgorzata Sołek (n. kontr.)

 

 

Naszym celem jest poznanie dziecka,
jego zdolności i zainteresowań.
Wiedza ta pozwala nauczycielom rozwijać potencjał,
który często jest głęboko ukryty
w wychowanku”

 

„W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych wiele zaś od tych, którzy są z nami.”B. Racławski