Przychody

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń
Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa
Jan Hartabus „Dom Chleba”
Bogusława Trjańska -„Kiosk owocowo-warzywny”
Magdalena Tomaszewska „Logopeda -z-sercem.pl”
Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia
dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod kiosk spożywczy
dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod kiosk owocowo-warzywny
wynajem pomieszczenia
Czas trwania umowy
01.01.2018r-31.12.2018r.
01.01.2018r-31.12.2018r.
01.01.2018r-31.12.2018r.
Określenie sposobu udostępnienia
na 1 rok
na 1 rok
na 1 rok
Udostępniona powierzchnia w m2
20
18
18,55
Czynszu zł/m2 (brutto)
934,80 zł
738,00 zł
651,90 zł
Media zł/m2 (brutto)
wg.wskazań sublicznika
wg.wskazań sublicznika
wg.wskazań sublicznika
Opłata miesięczna zł/m-c (brutto)
934,80 zł + media
738 zł + media
651, 90 zł + media
Rodzaj umowy
dzierżawa
dzierżawa
wynajem