Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie | Najwspanialsze przedszkole na świecie!

Home

Społeczność Samorządowego Przedszkola Nr 83 w Krakowie pogrążona w smutku zawiadamia, że nasza ukochana koleżanka Grażynka Barucha w dniu 9 sierpnia 2018 roku odeszła do Domu Pana. Bardzo kochała swój zawód nauczyciela najmłodszych pokoleń. Był on dla Niej pasją i powołaniem. Swój niecodzienny talent artystyczny, miłość do Krakowa, jego zabytków, tradycji i kultury przekazywała dzieciom. Wychowała i wyedukowała wiele  setek przedszkolaków. One zawsze były dla Naszej Grażynki najważniejsze, byłe jej radością. Pozostawiła po sobie w przedszkolu wymierne ślady. To m.in. duże obrazy wykonane razem z podopiecznymi, piękne niekonwencjonalne dekoracje placówki, a nawet ostatnio zaprojektowane Logo przedszkola. Utrzymywała wieloletnie kontakty z rodzicami naszych absolwentów. Rodzice bardzo doceniali Ją i Jej zawód-pasję. Oddawała się swojej pracy nauczycielskiej w „całości i bez reszty”. Była wspaniałym organizatorem i reżyserem uroczystości przedszkolnych. Jej piękne, niecodzienne pomysły ujawniały duszę artysty.

Kochana Grażynko – pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci.

Dyrektor i personel Samorządowego Przedszkola Nr 83 w Krakowie

no images were found


Spotkanie integracyjne ze studentami z USA:)


Zapisy na dyżur wakacyjny

Informujemy, że zapisy na miesiąc lipiec 2018 dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola odbywać się będą w terminie od 12.03.2018r. do 23.03.2018r. w kancelarii, w godzinach pracy dyrektora.

Zapisy na dyżur wakacyjny w lipcu dla dzieci spoza naszego przedszkola rozpoczną się od 07.05.2018r. aż  do wyczerpania miejsc. Prosimy o przyniesienie karty zapisu na dyżur podbitej przez placówkę macierzystą, do której obecnie dziecko uczęszcza.


Rekrutacja na rok 2018/2019

Zapisy do Samorządowego Przedszkola Nr 83 odbywają się w dniach  1-30 marca 2018 r.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 1 marca 2018 r. na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl – rekrutacja do przedszkoli.        

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  3. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym ( załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2018r.)

22 – 28 lutego 2018 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

01 – 30 marca 2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożenie wniosku w dniu 30 marca tylko do godz. 14:00

do 05.04 1018r. –weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

27.04. 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 30.04.2018 do 16.05.2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola

17.05.2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W sytuacji nie podpisania przez wszystkich Rodziców umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola i pojawienia się wolnych miejsc od 18 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca

 


Harmonogram przerwy wakacyjnej

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków w lipcu i sierpniu 2018r.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/217275,1812,komunikat,harmonogram_przerwy_wakacyjnej_w_samorzadowych_przedszkolach_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow_w_lipcu_i_sierpniu_2018_r_.html


Zebranie Rady Rodziców

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI  RADY  RODZICÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP NA ZEBRANIE  DNIA 28 luty 2018 r.(środa) o godz. 16.30.

Porozmawiamy na temat funkcjonowania Rady Rodziców w obecnym roku szkolnym (rozliczenie za I sem. oraz propozycje wydatków w II semestrze).

 


Dlaczego nasz wolontariusz Mehmet bierze udział w programie edukacyjnym Erasmus+?

Odpowiedź znajduje się tutaj:)


Serdeczne podziękowania za udział w akcji "Góra Grosza"

Dziękujemy naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom za udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. W tej edycji udało nam się zebrać rekordową ilość grosików o łącznej wartości 481 zł i 38 gr.


Dni adaptacyjne dla dzieci chętnych do uczęszczania do naszego przedszkola od 1 września 2018r.

Serdecznie zapraszamy do placówki.Będziecie mieli możliwość zwiedzić budynek przedszkolny oraz sale, wziąć udział w zabawach organizowanych przez nauczycielki.

Zapraszamy w dniach: 05 i 07 luty godz: od 9:30 do 11:00                                                     

Bardzo prosimy o zaopatrzenie się w obuwie zastępcze ( Rodzice i dzieci)


Wizyta studentów z USA/Danii

no images were found


Krakowska Karta Rodzinna

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego prosimy Rodziców o niezwłoczne dostarczenie do przedszkola aktualnej Krakowskiej Karty Rodzinnej.


Wyprawka dla dziecka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Samorządowym Przedszkolu Nr 83 nastąpi 1 września 2017 r. Placówka czynna w godz. 6:30 – 17:30

Dzieci najmłodsze (3-latki) przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. piżama i powłoczka duża na pościel (160 x 200 cm) podpisane
4. poduszka mała pod głowę z poszewką podpisana
5. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia
6. komplet chusteczek higienicznych do nosa (100 sztuk)

Dzieci starsze przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia
4. komplet chusteczek higienicznych do nosa (100 sztuk)
Ustalenie szczegółów WYPRAWKI DLA DZIECKA nastąpi w terminie późniejszym po uzgodnieniu z nauczycielem.


Seminarium Integracyjne

Dnia 15 marca 2017r. odbyło się w naszym przedszkolu Seminarium Integracyjne jako prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy wolontariuszy z dziećmi. Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydziału Edukacji UMK, STRIM oraz organizacji goszczących wraz z wolontariuszami. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i wspaniałą atmosferę podczas spotkania.


Nowy adres e-mail przedszkola

przedszkolekr83@gmail.com


Projekt ekologiczny

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu pt.: „Powietrze, którym oddychamy” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt ten dotyczy działań z zakresu kształtowania u dzieci wiedzy   na temat zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość powietrza.     Projekt otrzymał dotację z WFOŚiGW w Krakowie na kwotę 15 200 zł. Dzięki projektowi zostało zakupionych szereg pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.


"Erasmus +"

Samorządowe Przedszkole Nr 83 od X 2007r. do VIII 2014r. było uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” – status Organizacji Goszczącej w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski.
Od X 2014r. Samorządowe Przedszkole Nr 83 jest uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Erasmus +”.
Oba programy są współfinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Od kilkunastu lat w ramach realizacji w/w programów Samorządowe Przedszkole Nr 83 współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM).

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na przedłużenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Wolontariat Europejski drogowskazem działań wielokulturowych i ekologicznych”. Innowacja była  realizowana od 1 października 2014r. do 31 sierpnia 2017r.Obecnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu edukacyjnego


"Zdrowo rośniemy bo zdrowo jemy"

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na wprowadzenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Zdrowo rośniemy, bo zdrowo jemy” 2 etap. Innowacja ta była realizowana od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2017r.Obecnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu edukacyjnego