Home

Szanowni Rodzice

Zapraszamy wszystkich naszych podopiecznych do Przedszkola od poniedziałku tj. 15 kwietnia  !

Informujemy o wstrzymaniu akcji strajkowej w naszym przedszkolu z możliwością późniejszego wznowienia. Prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za zrozumienie, ogromne wsparcie i słowa otuchy.

 

Pismo prezydenta Krakowa do rodziców uczniów


Akcja strajkowa

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 83 w Krakowie informuje, że w związku  z możliwością podjęcia przez nauczycieli naszego przedszkola akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019r. nie będzie w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieciom w przedszkolu.

  1. W sytuacji, gdy z powodu przystąpienia nauczycieli do strajku dyrektor nie może zapewnić bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu na podstawie Art. 10 ust 1 pkt 1 i art. 68 pkt 3 oraz art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe oraz § 18 art. 3 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach”, składa do Organu prowadzącego wniosek o zawieszenie zajęć w przedszkolu. Zawieszenie oznacza zamknięcie przedszkola i nie przyjmowanie dzieci.
  1. Jeżeli zostanie ogłoszony strajk Dyrektor po uzyskaniu zgody od Organu Prowadzącego powiadomi Rodziców o zawieszeniu zajęć w przedszkolu. Rodzice zostaną powiadomieni poprzez: stronę internetową przedszkola http://p83.com.pl/ i ogłoszenie na tablicy w przedszkolu.
  1. Jeżeli strajk zostanie odwołany po podjęciu decyzji o zawieszeniu zajęć, np. w niedzielę wieczór, pracownicy przystępują do pracy, odwołujemy zawieszenie zajęć, rodzice dowiadują się o tym z mediów lub poprzez wyżej wymienione środki informacyjne i przyprowadzają dzieci do przedszkola.
  2. Jeżeli w poniedziałek okaże się, że strajk będzie nadal trwał w danym przedszkolu Dyrektor wnioskuje do Organu prowadzącego o kolejny dzień zawieszenia zajęć.

ROZMOWY TRWAJĄ O DECYZJACH ZOSTANIECIE PAŃSTWO POINFORMOWANI


Podziękowanie dla Rodziców

Składamy serdeczne podziękowanie dla Wszystkich Rodziców, którzy corocznie przynoszą nam kwiaty wiosenne do sal, które potem po przekwitnięciu sadzimy w ogródku przedszkolnym od strony południowej.

no images were found


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zapisy do Samorządowego Przedszkola Nr 83 odbywają się w dniach  1-29 marca 2019 r.                                                                

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie  od 1 marca 2019 r. na stronie WWW.portaledukacyjny. rekrutacja do przedszkoli                                                                            

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  3. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym

22 – 28 lutego 2019 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

01 – 29 marca 2019 r. do godz. 16:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 01.04 2019r. –weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

26.04. 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 29.04.2019 do 10.05.2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

13.05.2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W sytuacji nie podpisania przez wszystkich Rodziców umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola i pojawienia się wolnych miejsc od 27 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca


Spotkanie integracyjne ze studentami z USA:)


Sławne Słoneczka:)

no images were found

Pozostałe Sławne Słoneczka można odnaleźć w galerii:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

oraz

Gazety Krakowskiej


Wyprawka dla dziecka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Samorządowym Przedszkolu Nr 83 nastąpi 3 września 2018 r. Placówka czynna w godz. 6:30 – 17:30

Dzieci najmłodsze (3-latki) przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. powłoczka duża na pościel (160 x 200 cm) podpisane
4. poduszka mała pod głowę z poszewką podpisana
5. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia

Dzieci starsze przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia
Ustalenie szczegółów WYPRAWKI DLA DZIECKA nastąpi w terminie późniejszym po uzgodnieniu z nauczycielem.


Krakowska Karta Rodzinna

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego prosimy Rodziców o niezwłoczne dostarczenie do przedszkola aktualnej Krakowskiej Karty Rodzinnej.


Spotkanie integracyjne ze studentami z USA:)


Dlaczego nasz wolontariusz Mehmet bierze udział w programie edukacyjnym Erasmus+?

Odpowiedź znajduje się tutaj:)


Serdeczne podziękowania za udział w akcji "Góra Grosza"

Dziękujemy naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom za udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. W tej edycji udało nam się zebrać rekordową ilość grosików o łącznej wartości 481 zł i 38 gr.


Wizyta studentów z USA/Danii

no images were found


Seminarium Integracyjne

Dnia 15 marca 2017r. odbyło się w naszym przedszkolu Seminarium Integracyjne jako prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy wolontariuszy z dziećmi. Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydziału Edukacji UMK, STRIM oraz organizacji goszczących wraz z wolontariuszami. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i wspaniałą atmosferę podczas spotkania.


Nowy adres e-mail przedszkola

przedszkolekr83@gmail.com


Projekt ekologiczny

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu pt.: „Powietrze, którym oddychamy” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt ten dotyczy działań z zakresu kształtowania u dzieci wiedzy   na temat zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość powietrza.     Projekt otrzymał dotację z WFOŚiGW w Krakowie na kwotę 15 200 zł. Dzięki projektowi zostało zakupionych szereg pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.


"Erasmus +"

Samorządowe Przedszkole Nr 83 od X 2007r. do VIII 2014r. było uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” – status Organizacji Goszczącej w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski.
Od X 2014r. Samorządowe Przedszkole Nr 83 jest uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej „Erasmus +”.
Oba programy są współfinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Od kilkunastu lat w ramach realizacji w/w programów Samorządowe Przedszkole Nr 83 współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM).

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na przedłużenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Wolontariat Europejski drogowskazem działań wielokulturowych i ekologicznych”. Innowacja była  realizowana od 1 października 2014r. do 31 sierpnia 2017r.Obecnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu edukacyjnego


"Zdrowo rośniemy bo zdrowo jemy"

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na wprowadzenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Zdrowo rośniemy, bo zdrowo jemy” 2 etap. Innowacja ta była realizowana od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2017r.Obecnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu edukacyjnego