Rekrutacja na rok 2018/2019 | Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Rekrutacja na rok 2018/2019

Zapisy do Samorządowego Przedszkola Nr 83 odbywają się w dniach  1-30 marca 2018 r.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 1 marca 2018 r. na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl – rekrutacja do przedszkoli.        

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  3. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym ( załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2018r.)

22 – 28 lutego 2018 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

01 – 30 marca 2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożenie wniosku w dniu 30 marca tylko do godz. 14:00

do 05.04 1018r. –weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

27.04. 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 30.04.2018 do 16.05.2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola

17.05.2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W sytuacji nie podpisania przez wszystkich Rodziców umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola i pojawienia się wolnych miejsc od 18 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca