Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zapisy do Samorządowego Przedszkola Nr 83 odbywają się w dniach  1-29 marca 2019 r.                                                                

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie  od 1 marca 2019 r. na stronie WWW.portaledukacyjny. rekrutacja do przedszkoli                                                                            

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  3. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym

22 – 28 lutego 2019 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

01 – 29 marca 2019 r. do godz. 16:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 01.04 2019r. –weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

26.04. 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 29.04.2019 do 10.05.2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

13.05.2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W sytuacji nie podpisania przez wszystkich Rodziców umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola i pojawienia się wolnych miejsc od 27 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca