Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA                                                                                                                                                              

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 83 W KRAKOWIE ODBYWA SIĘ   w dniach od 27 maja do 4 czerwca 2019 roku na takich samych zasadach, co rekrutacja „marcowa” (m.in. rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja, co w rekrutacji marcowej”).

Wnioski do Dyrektora Przedszkola mogą składać Rodzice dzieci, którzy nie wskazali Samorządowego Przedszkola Nr 83 na pierwszym priorytecie lub w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „marcowej”.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWA SIĘ NA 6 WOLNYCH MIEJSC.

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

27 maja – 4 czerwca 2019r.

  1. Potwierdzanie przez Rodzica woli uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej na wniosku złożonym w marcu  2019r. (dotyczy Rodziców, którzy złożyli wnioski w marcu 2019r. do Samorządowego Przedszkola Nr 83, jako przedszkola pierwszego wyboru),
  2. Składanie wniosków do Dyrektora Przedszkola o przyjęcie kandydata do Samorządowego Przedszkola Nr 83 wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych (dotyczy Rodziców, którzy nie wskazali Samorządowego Przedszkola Nr 83 na pierwszym priorytecie lub     w ogóle nie brali udziału w rekrutacji „ marcowej”).

19 czerwca 2019,r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

21 do 27 czerwca 2019r. – potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów w kancelarii przedszkola

28 czerwca 2019r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.