Zebranie Rady Rodziców

ZAPRASZAMY  PRZEDSTAWICIELI  RADY  RODZICÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP NA ZEBRANIE  DNIA17 luty 2020 r. (poniedziałek)o godz. 16.30. Porozmawiamy na temat funkcjonowania Rady Rodziców w obecnym roku szkolnym (rozliczenie za I sem. oraz propozycje wydatków w II semestrze).   Rada Rodziców