Zajęcia dodatkowe

  • Religia 5-6 latki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • Taniec towarzyski
  • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W Przedszkolu zajęcia z dziećmi prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d, 31-231 Kraków ( logopeda, psycholog). Ponadto Przedszkole zatrudnia na 7 godziny tygodniowo logopedę oraz terapeutę psychologiczno-pedagogicznego na 3 godz.tygodniowo  do pracy z dziećmi. Aktualne informacje dotyczące pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 znajdują się na stronie www.poradnia2krakow.pl

Author Archive

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Reprezentacja Konkursu Eurowizji z grupy Żabki

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Wycieczka do Wiosek Świata

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Wycieczka do Wiosek Świata przy ul. Tynieckiej – zwiedzanie + warsztaty o Afryce;)

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Rusza rekrutacja uzupełniająca -mamy 4 wolne miejsca

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

  • 23 maja – 1 czerwca 2022 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola (do 2 czerwca 2022 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobiście w  przedszkolu (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny). W poniedziałki wnioski przyjmowane są od godz. 12:00.
  • 21 czerwca 2022 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu, do którego złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.
  • 22 – 28 czerwca 2022 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w  przedszkolu.
  • 29 czerwca 2022 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Pędzik przyjmuje:
Poniedziałek 8:00 – 10:00
Wtorek 12:00 – 14:30
Środa 14:00 – 15:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1% podatku

Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content