Zajęcia dodatkowe

  • Religia 5-6 latki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • Taniec towarzyski
  • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia z dziećmi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą następujący specjaliści:
1. logopeda (8 godzin tygodniowo) – dzieci starsze
2. logopeda (7 godzin tygodniowo) – dzieci młodsze
3. pedagog specjalny (9 godzin tygodniowo)
4. nauczyciel rewalidacji (2 godziny tygodniowo)
5. psycholog (9 godzin tygodniowo)
6. nauczyciel współorganizujący kształcenie ( 20 godz. tygodniowo)

Kategoria "Informacje"

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Zapisy na dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zapisy na dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola będą miały miejsce od 18 do 22 marca 2024 r.

Dla dzieci spoza naszego przedszkola zapisy są w dniach od 2 do 5 kwietnia 2024 r.

Wnioski na dyżur wakacyjny będą dostępne w sekretariacie przedszkola.

Wypełnione druki składamy również w sekretariacie.

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nasze przedszkole będzie pełnić dyżur w miesiącu lipcu.

Szczegółowe informacje znajdują się się na portalu edukacyjnym miasta Krakowa:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia_dla_rodzicow/280253,2156,komunikat,harmonogram_przerw_wakacyjnych_w_przedszkolach_2023_2024.html

 

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE – MIESIĄC STYCZEŃ

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 83 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapisy do Samorządowego Przedszkola Nr 83 w Krakowie odbywają się w dniach 1-29 marca 2024 roku. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 1 marca 2024 roku na stronie https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html– rekrutacja do przedszkoli.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 21 do 29 lutego 2024 r. (do 12 godziny) przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 1 do 29 marca 2024 r. (do 16 godziny) złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (elektroniczny zapis, wydruk wniosku i dostarczenie go do przedszkola)

od 1 marca do 3 kwietnia 2024 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

19 kwietnia 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 22 kwietnia do 7 maja 2024 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

8 maja 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc od 20 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com
p83@mjo.krakow.pl

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Heliasz przyjmuje:
Poniedziałek 08:00 – 10:00
Wtorek 13:00 – 14:00
Środa 12:30 – 14:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

 

 

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1,5 % podatku

Zapraszamy do przekazania 1,5 % podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

 

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content