Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Zajęcia dodatkowe

  • Religia 5-6 latki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • Taniec towarzyski
  • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W Przedszkolu zajęcia z dziećmi prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d, 31-231 Kraków ( logopeda, psycholog). Ponadto Przedszkole zatrudnia na 5 godziny tygodniowo logopedę do pracy z dziećmi. Aktualne informacje dotyczące pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 znajdują się na stronie www.poradnia2krakow.pl

Kategoria "Żabki 2020/2021"

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie

Szanowni Rodzice!

Rozpoczęcie roku przedszkolnego już niebawem, zanim się spotkamy prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszej placówki wraz z pracą naszego oddziału tj. grupy Żabki:
Z dniem 01.09.2020 prosimy o dostarczenie wszystkich obowiązujących dokumentów:
a) Potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020-2021,
b) Informacja o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia w roku szkolnym 2020- 2021.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola prosimy o dostarczenie następujących informacji:
a) Upoważnienie do odbioru dziecka z Samorządowego Przedszkola Nr 83 w Krakowie (lub ich aktualizację w razie zmian).
b) Oświadczenie – Rodziców / opiekunów prawnych wyrażających wolę korzystania z usług Samorządowego Przedszkola Nr 83 w Krakowie w czasie pandemii koronawirusa COVID-19.

Należy pamiętać, aby pierwszego dnia powrotu dziecka po odbytej chorobie (za każdym razem) rodzic zobowiązany jest do dostarczenia stosownego zaświadczenia od lekarza, natomiast jeżeli dziecko ma alergię, niezbędne jest także stosowne zaświadczenie lekarskie.

Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek z domu, ręczników, szczoteczek do zębów, szczotek do włosów itp. do odwołania).
Dzieci przynoszą jedynie: podpisane obuwie zastępcze, ubranie na przebranie, plastikowe teczki na prace plastyczne (o innych niezbędnych rzeczach informowani będą Państwo drogą mailową).
Obecnie będą odbywać się zajęcia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze, natomiast zajęcia dodatkowe są zawieszona do odwołania.
Przypominamy, że pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje godziny pracy grupy. Prosimy o dostosowanie się do tej informacji i odbiór dzieci punktualnie: „Grupa Żabki” od 7.30- 17.00

Prosimy o dostarczanie papieru ksero w ciągu roku (w foliowym opakowaniu).
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy o rozmowy z dziećmi na temat zasad higieny i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu w związku z koronawirusem tj. dystans, częsta higiena rąk, wspierając w ten sposób pracę wychowawców.
Druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej przedszkola.
W nadchodzącym roku szkolnym będziemy się kontaktować droga mailową na nowy adres: zabkip83@o2.pl

Dziękujemy i do zobaczenia!

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Pędzik przyjmuje:
Poniedziałek 8:00 – 10:00
Wtorek 12:00 – 14:30
Środa 14:00 – 15:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 10-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1% podatku

Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Krakowie