Procedury postępowania z dzieckiem chorym

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA OBOWIĄZKI RODZICÓW W STOSUNKU DO DZIECI  Z OBJAWAMI NIEŻYTU DRÓG ODDECHOWYCH

Rodzic zobowiązany jest:

  • Nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych, z katarem, chorych na anginę, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc; nawet, jeśli nie towarzyszy temu gorączka.
  • Nie przyprowadzać do przedszkola dzieci zażywające leki, w tym antybiotyki.
  • Odebrać dziecko z przedszkola w sytuacji pogorszenia się jego stanu zdrowia.
  • Pozostawić dziecko w domu przez parę dni po odebraniu go z przedszkola z gorączką, wymiotami, biegunką  itp. (odizolowane od pozostałych dzieci).
  • Przyprowadzić dziecko po okresie przeziębienia lub choroby całkowicie wyleczone (bez kataru).
  • Dostarczyć zaświadczenie od lekarza o możliwości powrotu do przedszkola po zakończeniu choroby dróg oddechowych.

Rodzice dzieci alergicznych, mających cały czas katar, a chorych według ich informacji na alergię oddechową obowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza alergologa.

 

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA UPRAWNIENIA  NAUCZYCIELA W STOSUNKU DO DZIECI  Z OBJAWAMI NIEŻYTU DRÓG ODDECHOWYCH

Nauczyciel uprawniony jest do :

  • Zwrócenia  codziennie uwagi na stan zdrowia dziecka   w chwili wejścia jego na salę oraz w ciągu całego dnia pobytu dziecka w placówce.
  • Poinformowania natychmiastowego rodziców o stanie zdrowia dziecka oraz konieczności jego odbioru z przedszkola w sytuacji zauważenia niepokojących zmian (katar, gorączka,  kaszel, ból brzucha lub głowy).
  • Odizolowania dziecka od pozostałych  do czasu przyjścia rodzica (nauczyciel z pomocą pani woźnej kładzie dziecko na leżaku, stosuje okłady na głowę w sytuacji gorączki, ewentualnie przykrywa, gdy dziecku jest zimno, podaje wodę lub herbatę do picia).
  • Sprawdzenia po zakończeniu absencji chorobowej, czy rodzic dostarczył zaświadczenie od lekarza o możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola. Opinia lekarza jest dla nauczyciela wiążąca.

 

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2010 r.

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Nr  26/2010 z dnia 1 września 2010 r.