Zajęcia dodatkowe

 • Religia 5-6 latki
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
 • Taniec towarzyski
 • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W Przedszkolu zajęcia z dziećmi prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d, 31-231 Kraków ( logopeda, psycholog). Ponadto Przedszkole zatrudnia na 7 godziny tygodniowo logopedę oraz terapeutę psychologiczno-pedagogicznego na 3 godz.tygodniowo  do pracy z dziećmi. Aktualne informacje dotyczące pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 znajdują się na stronie www.poradnia2krakow.pl

Procedury postępowania z dzieckiem chorym

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA OBOWIĄZKI RODZICÓW W STOSUNKU DO DZIECI  Z OBJAWAMI NIEŻYTU DRÓG ODDECHOWYCH

Rodzic zobowiązany jest:

 • Nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych, z katarem, chorych na anginę, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc; nawet, jeśli nie towarzyszy temu gorączka.
 • Nie przyprowadzać do przedszkola dzieci zażywające leki, w tym antybiotyki.
 • Odebrać dziecko z przedszkola w sytuacji pogorszenia się jego stanu zdrowia.
 • Pozostawić dziecko w domu przez parę dni po odebraniu go z przedszkola z gorączką, wymiotami, biegunką  itp. (odizolowane od pozostałych dzieci).
 • Przyprowadzić dziecko po okresie przeziębienia lub choroby całkowicie wyleczone (bez kataru).
 • Dostarczyć zaświadczenie od lekarza o możliwości powrotu do przedszkola po zakończeniu choroby dróg oddechowych.

Rodzice dzieci alergicznych, mających cały czas katar, a chorych według ich informacji na alergię oddechową obowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza alergologa.

 

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA UPRAWNIENIA  NAUCZYCIELA W STOSUNKU DO DZIECI  Z OBJAWAMI NIEŻYTU DRÓG ODDECHOWYCH

Nauczyciel uprawniony jest do :

 • Zwrócenia  codziennie uwagi na stan zdrowia dziecka   w chwili wejścia jego na salę oraz w ciągu całego dnia pobytu dziecka w placówce.
 • Poinformowania natychmiastowego rodziców o stanie zdrowia dziecka oraz konieczności jego odbioru z przedszkola w sytuacji zauważenia niepokojących zmian (katar, gorączka,  kaszel, ból brzucha lub głowy).
 • Odizolowania dziecka od pozostałych  do czasu przyjścia rodzica (nauczyciel z pomocą pani woźnej kładzie dziecko na leżaku, stosuje okłady na głowę w sytuacji gorączki, ewentualnie przykrywa, gdy dziecku jest zimno, podaje wodę lub herbatę do picia).
 • Sprawdzenia po zakończeniu absencji chorobowej, czy rodzic dostarczył zaświadczenie od lekarza o możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola. Opinia lekarza jest dla nauczyciela wiążąca.

 

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2010 r.

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Nr  26/2010 z dnia 1 września 2010 r.

 

 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Pędzik przyjmuje:
Poniedziałek 8:00 – 10:00
Wtorek 12:00 – 14:30
Środa 14:00 – 15:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1% podatku

Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content