Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 10-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Numer konta: 25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

 

Drodzy Rodzice !!!

Serdecznie dziękujemy osobom, które wsparły nas w poprzednim roku kalendarzowym 1 % podatku za rok 2017. Nadal zapraszamy do przekazania 1% podatku za rok 2018 na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]: „Przedszkole 83-Kraków 286”

Dziękujemy
Dyrektor wraz z personelem oraz dzieci
Samorządowego Przedszkola Nr 83