Ramowy rozkład dnia

Dzieci młodsze

6:30 – 8:10

Schodzenie się dzieci. Tworzenie warunków umożliwiających wspieranie rozwoju dzieci poprzez samodzielną zabawę w kącikach zainteresowań( zabawy manipulacyjne,badawcze, konstrukcyjne,tematyczne,ruchowe i inne). Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze.Prace porządkowe po zabawie.

8:10 – 8:20

Zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela.

8:20 – 8:30

Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:30 – 9:00

Śniadanie, mycie zębów

9:00 – 9:30

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego.Zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki zapobiegającej wady postawy.Prace porządkowe w sali.

9:30 – 10:10

Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu,konstruowania,majsterkowania,planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

10:10 – 10:30

Czynności samoobsługowe w szatni -ubieranie się.

10:30 – 11:30

Doskonalenie motoryki zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu poprzez pobyt na powietrzu( ogród, park, spacery,wycieczki) – gry i zabawy naturalne, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci.W razie niekorzystnej aury gry i zabawy ruchowe w sali.Prace porządkowe w ogrodzie lub sali.

11:30 – 11:50

Czynności samoobsługowe w szatni- rozbieranie się.

11:50 – 12:00

Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12:00 – 12:40

Obiad

12:40 -13:00

Przygotowanie do odpoczynku – czynności samoobsługowe, rozbieranie się.

13:00 – 14:15

Odpoczynek dzieci -leżakowanie, relaksacja przy muzyce i bajkach.

14:15 -14:25

Czynności samoobsługowe po leżakowaniu – ubieranie się.

 14:25 – 14:35

Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14:30 – 15:00

Podwieczorek

15:00 -15:10

Zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela.

15:10 – 17:30

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach, zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

Dzieci starsze

6:30 – 8:10

Tworzenie warunków umożliwiających wspieranie rozwoju dzieci poprzez samodzielną zabawę w kącikach zainteresowań (zabawy manipulacyjne, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe i inne). ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Prace porządkowe po zabawie.

8:10 – 8:20

Zestaw ćwiczeń porannych

8:20 – 8:30

Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:30 – 09:00

Śniadanie, pełnienie dyżurów przy stołach.

09:00 – 10:20

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych, sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,. społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z wyznaczonym programem wychowania przedszkolnego, zajęcia z j. angielskiego, rytmiki, religii, gimnastyki zapobiegającej  wadom postawy. Prace porządkowe w sali.

10:20 – 10:30

Czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie się.

10:30 – 11:40

Doskonalenie motoryki zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu poprzez pobyt na powietrzu ( ogród, park, spacery, wycieczki ) – gry i zabawy naturalne, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury gry i zabawy ruchowe w sali.Prace porządkowe w ogrodzie lub sali.

11:40 – 11:50

Czynności samoobsługowe w szatni- rozbieranie się.

11:50 – 12:00

Przygotowanie do obiadu- czynności samoobsługowe i higieniczne

12:00 – 12:40

Obiad, pełnienie dyżurów, mycie zębów

12:40 – 13:10

Odpoczynek dzieci, zabawy o charakterze odprężającym, relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek.

13:10 -14:10

Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze.Wspomaganie rozwoju dziecka- praca indywidualna lub w małych zespołach, praca z dzieckiem zdolnym i z deficytami rozwojowymi, zajęcia – taniec towarzyski, religia. Prace porządkowe.

14:10 – 14:20

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela.

14:20 – 14:30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe, higieniczne.

14:30 – 15:00

Podwieczorek

15:00 – 17:30

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie. Wspomaganie rozwoju dziecka praca indywidualna lub w małych zespołach.