Zajęcia dodatkowe

  • Religia 5-6 latki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • Taniec towarzyski
  • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia z dziećmi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą następujący specjaliści:
1. logopeda (8 godzin tygodniowo) – dzieci starsze
2. logopeda (7 godzin tygodniowo) – dzieci młodsze
3. pedagog specjalny (9 godzin tygodniowo)
4. nauczyciel rewalidacji (2 godziny tygodniowo)
5. psycholog (9 godzin tygodniowo)
6. nauczyciel współorganizujący kształcenie ( 20 godz. tygodniowo)

Ramowy rozkład dnia

Dzieci młodsze

6:30 – 8:10

Schodzenie się dzieci. Tworzenie warunków umożliwiających wspieranie rozwoju dzieci poprzez samodzielną zabawę w kącikach zainteresowań( zabawy manipulacyjne,badawcze, konstrukcyjne,tematyczne,ruchowe i inne). Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze.Prace porządkowe po zabawie.

8:10 – 8:20

Zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela.

8:20 – 8:30

Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:30 – 9:00

Śniadanie, mycie zębów

9:00 – 9:30

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego.Zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki zapobiegającej wady postawy.Prace porządkowe w sali.

9:30 – 10:10

Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu,konstruowania,majsterkowania,planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

10:10 – 10:30

Czynności samoobsługowe w szatni -ubieranie się.

10:30 – 11:30

Doskonalenie motoryki zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu poprzez pobyt na powietrzu( ogród, park, spacery,wycieczki) – gry i zabawy naturalne, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci.W razie niekorzystnej aury gry i zabawy ruchowe w sali.Prace porządkowe w ogrodzie lub sali.

11:30 – 11:50

Czynności samoobsługowe w szatni- rozbieranie się.

11:50 – 12:00

Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12:00 – 12:40

Obiad

12:40 -13:00

Przygotowanie do odpoczynku – czynności samoobsługowe, rozbieranie się.

13:00 – 14:15

Odpoczynek dzieci -leżakowanie, relaksacja przy muzyce i bajkach.

14:15 -14:25

Czynności samoobsługowe po leżakowaniu – ubieranie się.

 14:25 – 14:35

Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14:30 – 15:00

Podwieczorek

15:00 -15:10

Zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela.

15:10 – 17:30

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach, zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

Dzieci starsze

6:30 – 8:10

Tworzenie warunków umożliwiających wspieranie rozwoju dzieci poprzez samodzielną zabawę w kącikach zainteresowań (zabawy manipulacyjne, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe i inne). ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Prace porządkowe po zabawie.

8:10 – 8:20

Zestaw ćwiczeń porannych

8:20 – 8:30

Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:30 – 09:00

Śniadanie, pełnienie dyżurów przy stołach.

09:00 – 10:20

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć kierowanych, sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,. społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z wyznaczonym programem wychowania przedszkolnego, zajęcia z j. angielskiego, rytmiki, religii, gimnastyki zapobiegającej  wadom postawy. Prace porządkowe w sali.

10:20 – 10:30

Czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie się.

10:30 – 11:40

Doskonalenie motoryki zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu poprzez pobyt na powietrzu ( ogród, park, spacery, wycieczki ) – gry i zabawy naturalne, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci. W razie niekorzystnej aury gry i zabawy ruchowe w sali.Prace porządkowe w ogrodzie lub sali.

11:40 – 11:50

Czynności samoobsługowe w szatni- rozbieranie się.

11:50 – 12:00

Przygotowanie do obiadu- czynności samoobsługowe i higieniczne

12:00 – 12:40

Obiad, pełnienie dyżurów, mycie zębów

12:40 – 13:10

Odpoczynek dzieci, zabawy o charakterze odprężającym, relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek.

13:10 -14:10

Zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie, obserwacje przyrodnicze.Wspomaganie rozwoju dziecka- praca indywidualna lub w małych zespołach, praca z dzieckiem zdolnym i z deficytami rozwojowymi, zajęcia – taniec towarzyski, religia. Prace porządkowe.

14:10 – 14:20

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela.

14:20 – 14:30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe, higieniczne.

14:30 – 15:00

Podwieczorek

15:00 – 17:30

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie. Wspomaganie rozwoju dziecka praca indywidualna lub w małych zespołach.

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com
p83@mjo.krakow.pl

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Heliasz przyjmuje:
Poniedziałek 08:00 – 10:00
Wtorek 13:00 – 14:00
Środa 12:30 – 14:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

 

 

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1,5 % podatku

Zapraszamy do przekazania 1,5 % podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

 

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content