Charakterystyka placówki

W budynku znajduje się 6 oddziałów, do których uczęszcza po 25 dzieci.

 

Budynek otoczony jest dużym ogrodem, wyposażonym w różnorodne drewniane place zabaw, bujawki, zjeżdżalnie, piaskownice oraz plastikowe domki. Ogród charakteryzuje różnorodna roślinność: drzewa liściaste i iglaste, trawniki, skalniak oraz przepiękne oczko wodne.

 

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

 

Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe bezpłatne.

 

Pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

 

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”
Janusz Korczak