Obchody „Dni Ziemi w Przedszkolu Nr 83”

„Czy jesteś mały, czy jesteś duży, możesz przyrodzie pomocą służyć.
Więc nie pozwól zniszczyć doszczętnie powietrza.
Niech przyroda będzie jutro lepsza.
Nie niszcz wody, ptaków i lasów.
Bo świat musi być dobry za naszych czasów.”

 

Co roku Samorządowe Przedszkole Nr 83 w Krakowie w połowie kwietnia aktywnie uczestniczy w obchodach Dni Ziemi organizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK. Promuje różne ekologiczne przedsięwzięcia i działania m.in.:

  • zajęcia ekologiczno-muzyczne w grupach dzieci , utrwalanie wiadomości z zakresu ochrony przyrody,
  • sprzątanie ogrodu przedszkolnego i najbliższej okolicy ze śmieci,
  • malowanie w ogrodzie kredą kolorową i na sztalugach na temat : „Wiosenny pejzaż”
  • zajęcia ekologiczno-plastyczne połączone z wykonaniem w każdej grupie strojów ekologicznych z surowców wtórnych.
  • korowody, przemarsze przedszkolaków z transparentami po osiedlu przebranych w stroje ekologiczne
  • teatrzyki o tematyce ekologicznej dla dzieci w wykonaniu przedszkolaków i wolontariuszy
  • udział Przedszkola w Krakowskiej Wystawie Ekologicznej oraz prezentacja przez dzieci programu artystycznego na estradzie i dokonań placówki w namiocie wystawienniczym
  • „Ekopiknik” w ogrodzie przedszkolnym – prezentacja występów dzieci o charakterze ekologicznym, rozdanie nagród dla zwycięzców ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Ratujmy Przyrodę”, wspólne zabawy

 

dni_ziemi_01

 

„Tydzień z ekologią” z okazji Święta Ziemi to wspaniała zabawa edukacyjna dla wszystkich.

 

„Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
Od dziś przyrodzie my pomagamy”.

 

Ucząc dzieci dostrzegać piękno zjawisk przyrodniczych, rozwijając ich wrażliwość
ŻYJEMY Z PRZYRODĄ W ZGODZIE.