Zajęcia dodatkowe

 • Religia 5-6 latki
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
 • Taniec towarzyski
 • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W Przedszkolu zajęcia z dziećmi prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d, 31-231 Kraków ( logopeda, psycholog). Ponadto Przedszkole zatrudnia na 7 godziny tygodniowo logopedę oraz terapeutę psychologiczno-pedagogicznego na 3 godz.tygodniowo  do pracy z dziećmi. Aktualne informacje dotyczące pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 znajdują się na stronie www.poradnia2krakow.pl

Obchody „Dni Ziemi w Przedszkolu Nr 83”

„Czy jesteś mały, czy jesteś duży, możesz przyrodzie pomocą służyć.
Więc nie pozwól zniszczyć doszczętnie powietrza.
Niech przyroda będzie jutro lepsza.
Nie niszcz wody, ptaków i lasów.
Bo świat musi być dobry za naszych czasów.”

 

Co roku Samorządowe Przedszkole Nr 83 w Krakowie w połowie kwietnia aktywnie uczestniczy w obchodach Dni Ziemi organizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK. Promuje różne ekologiczne przedsięwzięcia i działania m.in.:

 • zajęcia ekologiczno-muzyczne w grupach dzieci , utrwalanie wiadomości z zakresu ochrony przyrody,
 • sprzątanie ogrodu przedszkolnego i najbliższej okolicy ze śmieci,
 • malowanie w ogrodzie kredą kolorową i na sztalugach na temat : „Wiosenny pejzaż”
 • zajęcia ekologiczno-plastyczne połączone z wykonaniem w każdej grupie strojów ekologicznych z surowców wtórnych.
 • korowody, przemarsze przedszkolaków z transparentami po osiedlu przebranych w stroje ekologiczne
 • teatrzyki o tematyce ekologicznej dla dzieci w wykonaniu przedszkolaków i wolontariuszy
 • udział Przedszkola w Krakowskiej Wystawie Ekologicznej oraz prezentacja przez dzieci programu artystycznego na estradzie i dokonań placówki w namiocie wystawienniczym
 • „Ekopiknik” w ogrodzie przedszkolnym – prezentacja występów dzieci o charakterze ekologicznym, rozdanie nagród dla zwycięzców ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Ratujmy Przyrodę”, wspólne zabawy

 

dni_ziemi_01

 

„Tydzień z ekologią” z okazji Święta Ziemi to wspaniała zabawa edukacyjna dla wszystkich.

 

„Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
Od dziś przyrodzie my pomagamy”.

 

Ucząc dzieci dostrzegać piękno zjawisk przyrodniczych, rozwijając ich wrażliwość
ŻYJEMY Z PRZYRODĄ W ZGODZIE.

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Pędzik przyjmuje:
Poniedziałek 8:00 – 10:00
Wtorek 12:00 – 14:30
Środa 14:00 – 15:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1% podatku

Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content