Misja i wizja

Misja przedszkola

Starając się zrozumieć przeżycia dziecka na trudnej drodze zdobywania wiedzy, zapewniamy mu najwartościowsze wsparcie,
jakie można mu ofiarować na wstępie do dojrzewania.

 

Jesteśmy po to, aby:

 • stwarzać warunki i klimat do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdolności, zainteresowań wychowanków;
 • stymulować zdolności twórcze dzieci w zakresie: aktywności muzycznej, plastycznej, teatralnej, umysłowej, ruchowej;
 • kształtować postawę twórczą i otwartą;
 • traktować każde dziecko indywidualnie i podmiotowo;
 • sprawiać, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe;
 • dobrze przygotować absolwentów przedszkola do podjęcia nauki w szkole;
 • wzmacniać więzi z rodziną i wspomagać rodziców w wychowywaniu ich dzieci.

 

 

Wizja przedszkola

Dobro dziecka jest naszym dobrem.

 

 • kultywujemy tradycje narodowe i regionalne;
 • wzmacniając wiarę dziecka w siebie uczymy je radzić sobie z trudnościami i samodzielnie rozwiązywać problemy;
 • pracujemy z dziećmi w oparciu o wartości, takie jak: mądrość, szacunek dla innych, umiłowanie ojczyzny;
 • rodzice współorganizują życie przedszkola;
 • respektujemy akceptowany przez rodziców system wartości;
 • pokazujemy dzieciom jak żyć bezpiecznie;
 • kreujemy postawy twórcze;
 • dbamy o indywidualne możliwości dziecka i stymulujemy jego rozwój;
 • przygotowujemy wychowanków do życia w społeczeństwie i odnalezienia w nim swojego miejsca i roli do spełnienia.

 

 

” Powiedz a zapomnę , pokaż a zapamiętam ,
pozwól działać a zrozumiem.”