Zajęcia dodatkowe

 • Religia 5-6 latki
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
 • Taniec towarzyski
 • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia z dziećmi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą następujący specjaliści:
1. logopeda (8 godzin tygodniowo) – dzieci starsze
2. logopeda (7 godzin tygodniowo) – dzieci młodsze
3. pedagog specjalny (9 godzin tygodniowo)
4. nauczyciel rewalidacji (2 godziny tygodniowo)
5. psycholog (9 godzin tygodniowo)
6. nauczyciel współorganizujący kształcenie ( 20 godz. tygodniowo)

Misja i wizja

Misja przedszkola

Starając się zrozumieć przeżycia dziecka na trudnej drodze zdobywania wiedzy, zapewniamy mu najwartościowsze wsparcie,
jakie można mu ofiarować na wstępie do dojrzewania.

 

Jesteśmy po to, aby:

 • stwarzać warunki i klimat do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdolności, zainteresowań wychowanków;
 • stymulować zdolności twórcze dzieci w zakresie: aktywności muzycznej, plastycznej, teatralnej, umysłowej, ruchowej;
 • kształtować postawę twórczą i otwartą;
 • traktować każde dziecko indywidualnie i podmiotowo;
 • sprawiać, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe;
 • dobrze przygotować absolwentów przedszkola do podjęcia nauki w szkole;
 • wzmacniać więzi z rodziną i wspomagać rodziców w wychowywaniu ich dzieci.

 

 

Wizja przedszkola

Dobro dziecka jest naszym dobrem.

 

 • kultywujemy tradycje narodowe i regionalne;
 • wzmacniając wiarę dziecka w siebie uczymy je radzić sobie z trudnościami i samodzielnie rozwiązywać problemy;
 • pracujemy z dziećmi w oparciu o wartości, takie jak: mądrość, szacunek dla innych, umiłowanie ojczyzny;
 • rodzice współorganizują życie przedszkola;
 • respektujemy akceptowany przez rodziców system wartości;
 • pokazujemy dzieciom jak żyć bezpiecznie;
 • kreujemy postawy twórcze;
 • dbamy o indywidualne możliwości dziecka i stymulujemy jego rozwój;
 • przygotowujemy wychowanków do życia w społeczeństwie i odnalezienia w nim swojego miejsca i roli do spełnienia.

 

 

” Powiedz a zapomnę , pokaż a zapamiętam ,
pozwól działać a zrozumiem.”

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com
p83@mjo.krakow.pl

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Heliasz przyjmuje:
Poniedziałek 08:00 – 10:00
Wtorek 13:00 – 14:00
Środa 12:30 – 14:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

 

 

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1,5 % podatku

Zapraszamy do przekazania 1,5 % podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

 

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content