Zajęcia dodatkowe

 • Religia 5-6 latki
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
 • Taniec towarzyski
 • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W Przedszkolu zajęcia z dziećmi prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d, 31-231 Kraków ( logopeda, psycholog). Ponadto Przedszkole zatrudnia na 7 godziny tygodniowo logopedę oraz terapeutę psychologiczno-pedagogicznego na 3 godz.tygodniowo  do pracy z dziećmi. Aktualne informacje dotyczące pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 znajdują się na stronie www.poradnia2krakow.pl

Misja i wizja

Misja przedszkola

Starając się zrozumieć przeżycia dziecka na trudnej drodze zdobywania wiedzy, zapewniamy mu najwartościowsze wsparcie,
jakie można mu ofiarować na wstępie do dojrzewania.

 

Jesteśmy po to, aby:

 • stwarzać warunki i klimat do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdolności, zainteresowań wychowanków;
 • stymulować zdolności twórcze dzieci w zakresie: aktywności muzycznej, plastycznej, teatralnej, umysłowej, ruchowej;
 • kształtować postawę twórczą i otwartą;
 • traktować każde dziecko indywidualnie i podmiotowo;
 • sprawiać, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe;
 • dobrze przygotować absolwentów przedszkola do podjęcia nauki w szkole;
 • wzmacniać więzi z rodziną i wspomagać rodziców w wychowywaniu ich dzieci.

 

 

Wizja przedszkola

Dobro dziecka jest naszym dobrem.

 

 • kultywujemy tradycje narodowe i regionalne;
 • wzmacniając wiarę dziecka w siebie uczymy je radzić sobie z trudnościami i samodzielnie rozwiązywać problemy;
 • pracujemy z dziećmi w oparciu o wartości, takie jak: mądrość, szacunek dla innych, umiłowanie ojczyzny;
 • rodzice współorganizują życie przedszkola;
 • respektujemy akceptowany przez rodziców system wartości;
 • pokazujemy dzieciom jak żyć bezpiecznie;
 • kreujemy postawy twórcze;
 • dbamy o indywidualne możliwości dziecka i stymulujemy jego rozwój;
 • przygotowujemy wychowanków do życia w społeczeństwie i odnalezienia w nim swojego miejsca i roli do spełnienia.

 

 

” Powiedz a zapomnę , pokaż a zapamiętam ,
pozwól działać a zrozumiem.”

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Pędzik przyjmuje:
Poniedziałek 8:00 – 10:00
Wtorek 12:00 – 14:30
Środa 14:00 – 15:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1% podatku

Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content