Zajęcia dodatkowe

  • Religia 5-6 latki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • Taniec towarzyski
  • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia z dziećmi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą następujący specjaliści:
1. logopeda (8 godzin tygodniowo) – dzieci starsze
2. logopeda (7 godzin tygodniowo) – dzieci młodsze
3. pedagog specjalny (9 godzin tygodniowo)
4. nauczyciel rewalidacji (2 godziny tygodniowo)
5. psycholog (9 godzin tygodniowo)
6. nauczyciel współorganizujący kształcenie ( 20 godz. tygodniowo)

Przychody

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń
Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa
Dominik Szafran
„Dom-Builder”
Jan Śnieżek -„Kiosk owocowo-warzywny”
Magdalena Tomaszewska „Logopeda -z-sercem.pl”
Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia
dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod kiosk
dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod kiosk
wynajem pomieszczenia
Czas trwania umowy
01.08.2019r-31.12.2021r.
01.01.2020r-31.12.2021r.
01.01.2020r-31.12.2021r.
Określenie sposobu udostępnienia
na 1 rok, 5 m-cy
na 2 lata
na 2 lata
Udostępniona powierzchnia w m2
20
18
18,55
Czynszu zł (brutto)
430,50 zł
615,00 zł
307,50
Media zł (brutto)
wg.wskazań sublicznika
wg.wskazań sublicznika
wg.wskazań sublicznika
Opłata miesięczna zł/m-c (brutto)
430,50 zł + media
615,00 zł + media
307,50, 90 zł + media
Rodzaj umowy
dzierżawa
dzierżawa
wynajem

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com
p83@mjo.krakow.pl

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Heliasz przyjmuje:
Poniedziałek 08:00 – 10:00
Wtorek 13:00 – 14:00
Środa 12:30 – 14:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

 

 

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1,5 % podatku

Zapraszamy do przekazania 1,5 % podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

 

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content