Przychody

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń
Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa
Dominik Szafran
„Dom-Builder”
Jan Śnieżek -„Kiosk owocowo-warzywny”
Magdalena Tomaszewska „Logopeda -z-sercem.pl”
Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia
dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod kiosk
dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod kiosk
wynajem pomieszczenia
Czas trwania umowy
01.08.2019r-31.12.2021r.
01.01.2020r-31.12.2021r.
01.01.2020r-31.12.2021r.
Określenie sposobu udostępnienia
na 1 rok, 5 m-cy
na 2 lata
na 2 lata
Udostępniona powierzchnia w m2
20
18
18,55
Czynszu zł (brutto)
430,50 zł
615,00 zł
651,90 zł
Media zł (brutto)
wg.wskazań sublicznika
wg.wskazań sublicznika
wg.wskazań sublicznika
Opłata miesięczna zł/m-c (brutto)
430,50 zł + media
615,00 zł + media
651, 90 zł + media
Rodzaj umowy
dzierżawa
dzierżawa
wynajem