Zajęcia dodatkowe

  • Religia 5-6 latki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • Taniec towarzyski
  • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W Przedszkolu zajęcia z dziećmi prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d, 31-231 Kraków ( logopeda, psycholog). Ponadto Przedszkole zatrudnia na 7 godziny tygodniowo logopedę oraz terapeutę psychologiczno-pedagogicznego na 3 godz.tygodniowo  do pracy z dziećmi. Aktualne informacje dotyczące pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 znajdują się na stronie www.poradnia2krakow.pl

Przychody

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń
Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa
Dominik Szafran
„Dom-Builder”
Jan Śnieżek -„Kiosk owocowo-warzywny”
Magdalena Tomaszewska „Logopeda -z-sercem.pl”
Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia
dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod kiosk
dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod kiosk
wynajem pomieszczenia
Czas trwania umowy
01.08.2019r-31.12.2021r.
01.01.2020r-31.12.2021r.
01.01.2020r-31.12.2021r.
Określenie sposobu udostępnienia
na 1 rok, 5 m-cy
na 2 lata
na 2 lata
Udostępniona powierzchnia w m2
20
18
18,55
Czynszu zł (brutto)
430,50 zł
615,00 zł
307,50
Media zł (brutto)
wg.wskazań sublicznika
wg.wskazań sublicznika
wg.wskazań sublicznika
Opłata miesięczna zł/m-c (brutto)
430,50 zł + media
615,00 zł + media
307,50, 90 zł + media
Rodzaj umowy
dzierżawa
dzierżawa
wynajem

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Pędzik przyjmuje:
Poniedziałek 8:00 – 10:00
Wtorek 12:00 – 14:30
Środa 14:00 – 15:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1% podatku

Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content