Home

Zmiana stawki żywieniowej

Za zgodą Wydziału Edukacji i w uzgodnieniu z Radą Rodziców z dniem 01.06.2020r. następuje zmiana stawki żywieniowej tj.:3 posiłki – 8 zł, 2 posiłki – 6,40 zł, 1 posiłek – 4,80 zł

 


Procedura pobytu dzieci w przedszkolu

Szanowni Rodzice,

przedstawiam informację dotyczącą nowych zasad funkcjonowania naszego Przedszkola od chwili otwarcia od 18 maja

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu Nr 83 w związku z epidemią COVID-19

 

Dyrektor


Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 83 informuje, że po przeprowadzeniu rekrutacji głównej dysponuje 4 wolnymi miejscami. W związku z tym zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja główna. 

Terminarz rekrutacji uzupełniającej

  • 25.05.2020 – 02.06.2020  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
  • 17.06.2020  godz.9:00     Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej
  • 18.06.2020 – 25.06.2020  Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Brak potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce

  • 26.06.2020 godz. 9:00 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej ( ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych )

W związku z trwaniem epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników naszego przedszkola, informujemy że wnioski zapisu dziecka do przedszkola będziemy przyjmować tylko elektronicznie w formie skanu przesłanego na adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com


Listy przyjęć 2020/2021

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( w załączeniu),

„W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

no images were found


Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego XVI edycji "Ratujmy przyrodę - Nie dla plastiku"

Dnia 08 maja 2020r. w Samorządowym Przedszkolu Nr 83 rozstrzygnięty został konkurs plastyczny  „Ratujmy przyrodę – Nie dla plastiku”.

Jury oceniło prace:

W kategorii- dzieci starsze (5 i 6- latki):

I miejsce– Julia Florek i Ewa Oprzędek (Samorządowe  Przedszkole Nr 121 z Krakowa)

II miejsce –Kajetan Bojda (Publiczne Przedszkole nr 22 z Rzeszowa)

III miejsce –Filip Kuna ( Publiczne Przedszkole nr 21 z Radomia )

exequo – Aniela Mleczko i Lucjan Rendoda ( Samorządowe Przedszkole Nr 121 z Krakowa)

 W kategorii dzieci młodsze (3 i 4 – latki):

I miejsce  – Liliana Jurowaty i Igor Kramarczyk ( Samorządowe Przedszkole Nr 123   z Krakowa)

II miejsce – Adriana Sojka ( Samorządowe Przedszkole Nr 130 z Krakowa)

III miejsce – Hanna Długai  (Przedszkole Nr 5 w Tychach)

 exequo    – Leon Kowalski ( Samorządowe Przedszkole Nr 121 z Krakowa)       

Jury konkursu przyznało również wyróżnienia:

Helena Wardzała ( Kochane Przedszkole z Krakowa ), Hanna Bańda-Jobda i Zofia Ruszkiewicz  ( Samorządowe Przedszkole Nr 130 z Krakowa)

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom i nauczycielom za udział i fantastyczne pomysły. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.


Zawieszenie zajęć

Uprzejmie informujemy, że na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Edukacji zajęcia w naszym Przedszkolu pozostają zawieszone od 06 maja 2020r. do dnia 15 maja 2020 roku.

W związku z podjętą w/w decyzją nauczyciele będą nadal prowadzić zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość w dotychczasowej formie (nauczyciele przesyłają propozycje zabaw, aktywności  dla dzieci  mailem do rodzica koordynatora z każdej z grup).

Przedszkole w czasie zawieszenia zajęć będzie dostosowywane do funkcjonowania w zalecanym reżimie sanitarnym.

Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3


Informacja dotycząca otwarcia przedszkola

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa przedszkole nadal pozostaje zamknięte.
Więcej informacji tutaj


Potwierdzenie woli przyjęcia

Szanowni Państwo!

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do naszego przedszkola będzie można dokonać w terminie od 27 kwietnia do 8 maja 2020 r.

Zapraszamy Państwa do elektronicznego potwierdzania woli po zalogowaniu się na konto dziecka (krakow.formico.pl). Istnieje również możliwość potwierdzenia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com. Treść wiadomości powinna wskazywać, że Państwo akceptujecie wynik rekrutacji i wyrażacie wolę uczęszczania dziecka.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia dziecka w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.  


EKOPRZEDSZKOLE 2020

Czyste powietrze


Drodzy Rodzice

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie zajęć w placówkach edukacyjnych zostało przedłużone do dnia 26 kwietnia br.

Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zgodnie z rozporządzeniem, w okresie od 25 marca do 26 kwietnia zadania szkół i przedszkoli, w których zawieszono zajęcia, realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Konkurs plastyczny "Ratujmy Przyrodę "

W związku z decyzją MEN o zamknięciu  przedszkoli, ogólnopolski konkurs plastyczny „Ratujmy Przyrodę – Nie dla plastiku” zaplanowany na kwiecień  odbędzie się w innym terminie o którym powiadomimy.


UWAGA RODZICE !!!

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 83 zawiesza funkcjonowanie  przedszkola od 16 marca do 25 marca 2020r.

W dniach 12 i 13 marzec przedszkole będzie spełniało jedynie funkcje opiekuńczą dla dzieci, którym Rodzice nie będą mogli zapewnić opieki domowej.

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje  na stronie internetowej ZUS.


Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021

Zapisy do Samorządowego Przedszkola Nr 83 odbywają się w dniach 2-31 marca 2020 r.                                                                                    Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 2 marca 2020 r. na stronie WWW.portaledukacyjny.krakow.pl – rekrutacja do przedszkoli                                                                              

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  3. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 do 28 lutego 2020 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 02 do 31 marca 2020 r. ( do godz. 16:00) – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03 2020r. do 01.04.2020r.–weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,                      o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

24.04. 2020r. godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 27.04.2020 do 08.05.2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

11.05.2020r godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

W sytuacji nie potwierdzenia woli przyjęcia przez wszystkich Rodziców  i pojawienia się wolnych miejsc od 25 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca.

Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych odbywać się będzie w godzinach pracy kancelarii.


1 % podatku

Drodzy Rodzice !!!

Zapraszamy do przekazania 1 % podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem :PRZEDSZKOLE 83 – KRAKÓW 286

Serdecznie dziękujemy osobom, które wsparły nas w poprzednim roku kalendarzowym

 Rok temu mieliśmy na koncie 6002,20 zł. Całość przeznaczyliśmy   na wykonanie sztucznej nawierzchni w ogrodzie przedszkola.

Obecnie zaczynamy zbierać fundusze w ramach 1 % podatku na nowe bujawki sprężynowe do ogrodu.

Prosimy o aktywne włączenie się w naszą akcję oraz ziękujemy wszystkim Rodzicom za dotychczasową pomoc

 


Kolejna wizyta studentów z USA:)

 

no images were found


karta "N" i KKR

W przypadku posiadania przez Państwa karty dziecka do Programu dla Rodziny ?N? oraz ważnej  Krakowskiej Karty Rodzinnej  bardzo prosimy   o  szybkie jej dostarczenie  do dyrektora przedszkola. Upoważnia ona do zniżek  w opłatach za przedszkole.


Wyprawka dla dziecka

Dzieci najmłodsze (3-latki) przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. koc do przykrycia
4. poduszka mała pod głowę podpisana
5. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia

Dzieci starsze przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia


Podziękowanie dla Rodziców

Składamy serdeczne podziękowanie dla Wszystkich Rodziców, którzy corocznie przynoszą nam kwiaty wiosenne do sal, które potem po przekwitnięciu sadzimy w ogródku przedszkolnym od strony południowej.

no images were found


Spotkanie integracyjne ze studentami z USA:)


Sławne Słoneczka:)

no images were found

Pozostałe Sławne Słoneczka można odnaleźć w galerii:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

oraz

Gazety Krakowskiej


Wyprawka dla dziecka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Samorządowym Przedszkolu Nr 83 nastąpi 3 września 2018 r. Placówka czynna w godz. 6:30 ? 17:30

Dzieci najmłodsze (3-latki) przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. powłoczka duża na pościel (160 x 200 cm) podpisane
4. poduszka mała pod głowę z poszewką podpisana
5. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia

Dzieci starsze przychodzące po raz pierwszy do przedszkola powinny przynieść :
1. pantofle podpisane
2. ręcznik mały z zawieszką podpisany
3. zapasowa bielizna osobista dziecka na wypadek zabrudzenia
Ustalenie szczegółów WYPRAWKI DLA DZIECKA nastąpi w terminie późniejszym po uzgodnieniu z nauczycielem.


Krakowska Karta Rodzinna

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego prosimy Rodziców o niezwłoczne dostarczenie do przedszkola aktualnej Krakowskiej Karty Rodzinnej.


Spotkanie integracyjne ze studentami z USA:)

no images were found


Dlaczego nasz wolontariusz Mehmet bierze udział w programie edukacyjnym Erasmus+?

Odpowiedź znajduje się tutaj:)


Serdeczne podziękowania za udział w akcji "Góra Grosza"

Dziękujemy naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom za udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. W tej edycji udało nam się zebrać rekordową ilość grosików o łącznej wartości 481 zł i 38 gr.


Wizyta studentów z USA/Danii

no images were found


Seminarium Integracyjne

Dnia 15 marca 2017r. odbyło się w naszym przedszkolu Seminarium Integracyjne jako prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy wolontariuszy z dziećmi. Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydziału Edukacji UMK, STRIM oraz organizacji goszczących wraz z wolontariuszami. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i wspaniałą atmosferę podczas spotkania.

no images were found


Nowy adres e-mail przedszkola

przedszkolekr83@gmail.com


Projekt ekologiczny

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu pt.: ?Powietrze, którym oddychamy? współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt ten dotyczy działań z zakresu kształtowania u dzieci wiedzy   na temat zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość powietrza.     Projekt otrzymał dotację z WFOŚiGW w Krakowie na kwotę 15 200 zł. Dzięki projektowi zostało zakupionych szereg pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.


"Erasmus +"

Samorządowe Przedszkole Nr 83 od X 2007r. do VIII 2014r. było uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej ?Młodzież w działaniu? ? status Organizacji Goszczącej w ramach Akcji 2 Wolontariat Europejski.
Od X 2014r. Samorządowe Przedszkole Nr 83 jest uczestnikiem programu edukacyjnego Komisji Europejskiej ?Erasmus +?.
Oba programy są współfinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Od kilkunastu lat w ramach realizacji w/w programów Samorządowe Przedszkole Nr 83 współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM).

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na przedłużenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Wolontariat Europejski drogowskazem działań wielokulturowych i ekologicznych”. Innowacja była  realizowana od 1 października 2014r. do 31 sierpnia 2017r.Obecnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu edukacyjnego


"Zdrowo rośniemy bo zdrowo jemy"

Małopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na wprowadzenie w naszym przedszkolu innowacji pedagogicznej „Zdrowo rośniemy, bo zdrowo jemy” 2 etap. Innowacja ta była realizowana od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2017r.Obecnie będzie nadal kontynuowana w ramach projektu edukacyjnego