Opieka specjalistyczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 Kraków
ul. Siewna 23d
tel.: 12 415 69 68

 

Formy pracy skierowane do dzieci
w wieku przedszkolnym
i ich rodziców

 

Diagnoza i indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dzieci przejawiających:

 • opóźnienia i dysharmonie rozwoju poznawczego
 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • trudności adaptacyjne i wychowawcze

 

 

Grupy terapeutyczne i wspierające rozwój dziecka:

 • grupy prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci i rodziców
 • zajęcia wspierające rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dla dzieci z ryzyka dysleksji
 • grupa prowadzona metodą „Dobrego Startu” dla dzieci przejawiających dysharmonie i/lub opóźnienia rozwoju, mających w przyszłym roku rozpocząć edukację szkolną
 • trening umiejętności społecznych

 

 

Inne formy pomocy świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Krakowie:

 •  Poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
 • Terapia rodzinna
 • „Szkoła dla rodziców” – zajęcia warsztatowe
 • Terapia EEG – biofeedback (od 6 r.ż.)
 • Sporządzanie opinii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych
 • Orzekanie o kształceniu specjalnym oraz indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym
 • Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju