Zajęcia dodatkowe

 • Religia 5-6 latki
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
 • Taniec towarzyski
 • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W Przedszkolu zajęcia z dziećmi prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d, 31-231 Kraków ( logopeda, psycholog). Ponadto Przedszkole zatrudnia na 7 godziny tygodniowo logopedę oraz terapeutę psychologiczno-pedagogicznego na 3 godz.tygodniowo  do pracy z dziećmi. Aktualne informacje dotyczące pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 znajdują się na stronie www.poradnia2krakow.pl

Opieka specjalistyczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 Kraków
ul. Siewna 23d
tel.: 12 415 69 68

 

Formy pracy skierowane do dzieci
w wieku przedszkolnym
i ich rodziców

 

Diagnoza i indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dzieci przejawiających:

 • opóźnienia i dysharmonie rozwoju poznawczego
 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • trudności adaptacyjne i wychowawcze

 

 

Grupy terapeutyczne i wspierające rozwój dziecka:

 • grupy prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci i rodziców
 • zajęcia wspierające rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dla dzieci z ryzyka dysleksji
 • grupa prowadzona metodą „Dobrego Startu” dla dzieci przejawiających dysharmonie i/lub opóźnienia rozwoju, mających w przyszłym roku rozpocząć edukację szkolną
 • trening umiejętności społecznych

 

 

Inne formy pomocy świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Krakowie:

 •  Poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
 • Terapia rodzinna
 • „Szkoła dla rodziców” – zajęcia warsztatowe
 • Terapia EEG – biofeedback (od 6 r.ż.)
 • Sporządzanie opinii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych
 • Orzekanie o kształceniu specjalnym oraz indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym
 • Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju

 

 

 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Pędzik przyjmuje:
Poniedziałek 8:00 – 10:00
Wtorek 12:00 – 14:30
Środa 14:00 – 15:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1% podatku

Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content