Potwierdzenie woli przyjęcia

Szanowni Państwo!

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do naszego przedszkola będzie można dokonać w terminie od 27 kwietnia do 8 maja 2020 r.

Zapraszamy Państwa do elektronicznego potwierdzania woli po zalogowaniu się na konto dziecka (krakow.formico.pl). Istnieje również możliwość potwierdzenia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com. Treść wiadomości powinna wskazywać, że Państwo akceptujecie wynik rekrutacji i wyrażacie wolę uczęszczania dziecka.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia dziecka w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.