Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021

Zapisy do Samorządowego Przedszkola Nr 83 odbywają się w dniach 2-31 marca 2020 r.                                                                                    Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 2 marca 2020 r. na stronie WWW.portaledukacyjny.krakow.pl – rekrutacja do przedszkoli                                                                              

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  3. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 do 28 lutego 2020 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 02 do 31 marca 2020 r. ( do godz. 16:00) – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03 2020r. do 01.04.2020r.–weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,                      o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

24.04. 2020r. godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 27.04.2020 do 08.05.2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

11.05.2020r godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

W sytuacji nie potwierdzenia woli przyjęcia przez wszystkich Rodziców  i pojawienia się wolnych miejsc od 25 maja ruszy rekrutacja uzupełniająca.

Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych odbywać się będzie w godzinach pracy kancelarii.