Zajęcia dodatkowe

 • Religia 5-6 latki
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
 • Taniec towarzyski
 • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W Przedszkolu zajęcia z dziećmi prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, ul. Siewna 23d, 31-231 Kraków ( logopeda, psycholog). Ponadto Przedszkole zatrudnia na 7 godziny tygodniowo logopedę oraz terapeutę psychologiczno-pedagogicznego na 3 godz.tygodniowo  do pracy z dziećmi. Aktualne informacje dotyczące pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 znajdują się na stronie www.poradnia2krakow.pl

Rekrutacja do przedszkola na rok 2022/2023

Samorządowe Przedszkole  Nr 83 – placówka o profilu   ekologiczno – artystycznym

 • Stwarzamy warunki do pełnego rozwoju  fizycznego, intelektualnego, psychicznego dzieci
 • Rozwijamy zainteresowania ekologią
 • Rozwijamy zainteresowania i zdolności muzyczne,plastyczne, aktorskie, taneczne
 • Wspieramy w wychowaniu twórczego i wrażliwego człowieka
 • Współpracujemy z wolontariuszami z krajów Unii Europejskiej w ramach projektu” Wolontariat Europejski w ekologiczno-artystycznym Przedszkolu Nr 83″
 • Realizujemy innowację pedagogiczną pt. „Zdrowo rośniemy, bo zdrowo jemy”
 • Realizujemy programy własne nauczycieli  pt:
 1. „Jak polubić przedszkole. Adaptacja dzieci – 3, 4-  letnich”
 2. „Trzy, dwa jeden….Poznajemy moc matematyki”
 3. „ Z ruchem i muzyką – za pan brat”
 • Zapewniamy kwalifikowaną kadrę  pedagogiczną i bogatą ofertę zajęć edukacyjnych

Zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 :

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie  od  1 marca 2022 r. do 31 marca 2022r. na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl

Zarejestrowany w systemie wniosek:

1. Można wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w przedszkolu  pierwszego wyboru (wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji). Do wniosku, należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

2. Można podpisać wniosek za pomocą Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z tej opcji:
– Jest posiadanie przez rodziców/opiekunów prawnych Profilu Zaufanego.
– Dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów w formie załączników.

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Pędzik przyjmuje:
Poniedziałek 8:00 – 10:00
Wtorek 12:00 – 14:30
Środa 14:00 – 15:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1% podatku

Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content