Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 83 informuje, że po przeprowadzeniu rekrutacji głównej dysponuje 4 wolnymi miejscami. W związku z tym zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja główna. 

Terminarz rekrutacji uzupełniającej

  • 25.05.2020 – 02.06.2020  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
  • 17.06.2020  godz.9:00     Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej
  • 18.06.2020 – 25.06.2020  Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Brak potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce

  • 26.06.2020 godz. 9:00 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej ( ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych )

W związku z trwaniem epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników naszego przedszkola, informujemy że wnioski zapisu dziecka do przedszkola będziemy przyjmować tylko elektronicznie w formie skanu przesłanego na adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com