Zajęcia dodatkowe

  • Religia 5-6 latki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • Taniec towarzyski
  • Język angielski

Czytaj całość

Specjaliści

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia z dziećmi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą następujący specjaliści:
1. logopeda (8 godzin tygodniowo) – dzieci starsze
2. logopeda (7 godzin tygodniowo) – dzieci młodsze
3. pedagog specjalny (9 godzin tygodniowo)
4. nauczyciel rewalidacji (2 godziny tygodniowo)
5. psycholog (9 godzin tygodniowo)
6. nauczyciel współorganizujący kształcenie ( 20 godz. tygodniowo)

Witamy po wakacjach nasze kochane Tygryski i ich Rodziców :)

Drodzy Rodzice i kochane Tygryski

Już 1 września ponownie spotkamy się w naszej tygryskowej sali. Jednak wcześniej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021:

– W obecnym roku szkolnym rekomendowanym kontaktem jest kontakt telefoniczny i mailowy na nasz grupowy adres (dla przypomnienia – tygryskiprzedszkole83@o2.pl ). W związku z tym prosimy o uaktualnienie również swoich numerów telefonów i adresów mailowych.
– Z dniem 1.09.2020r. prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
a) Potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020-2021,
b) Informacja o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia w roku szkolnym 2020- 2021,
Wraz z pierwszym dniem przyjścia dziecka do przedszkola:
a) Upoważnienie do odbioru dziecka z Samorządowego Przedszkola Nr 83 w Krakowie (ze względów bezpieczeństwa prosimy o uaktualnianie na bieżąco w przypadku jakichkolwiek zmian) ,
b) Oświadczenie – Rodziców / opiekunów prawnych wyrażających wolę korzystania z usług Samorządowego Przedszkola Nr 83 w Krakowie w czasie pandemii koronawirusa COVID-19.
(Wszystkie druki do pobrania na stronie przedszkola)
Wkrótce poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na umieszczanie wizerunku dziecka w mediach (czyli stronie internetowej przedszkola).
– Z pierwszym dniem powrotu dziecka po chorobie rodzic zobowiązany jest do dostarczenia stosownego zaświadczenia od lekarza.
– Dzieci z alergią – rodzic zobowiązany jest do dostarczenia stosownego zaświadczenia od alergologa.
– W związku z reżimem sanitarnym prosimy o wsparcie i rozmowy z dziećmi na temat szczególnych zasad obowiązujących w przedszkolu (częste mycie rąk, staranie się zachowania dystansu).
– Dzieci przynoszą tylko: podpisane obuwie zastępcze(koniecznie na gumowej podeszwie), ubranie na przebranie, plastikowe teczki na prace plastyczne. Ręczniki papierowe, mydło zapewnia przedszkole.
– Przechodzimy w tryb zajęć dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczych.
– Zajęcia dodatkowe są zawieszone do odwołania.
– Przypominamy, że pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje godziny pracy grupy (grupa Tygryski  7:00 – 17:00). W trosce o zdrowie dzieci, Państwa i personelu przedszkola prosimy o dostosowanie się do tych godzin i odbieranie dzieci punktualnie.
– Prosimy o dostarczanie papieru ksero.

Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie !

p.Bożenka i p.Marysia

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 83
31- 203 Kraków, ul. Lekarska 5
tel.: (12) 416-22-63, (+48) 660 637 329
adres e-mail: przedszkolekr83@gmail.com
p83@mjo.krakow.pl

Dyrektor mgr Jadwiga Gołda przyjmuje:
Poniedziałek 16:00 – 17:00
Środa 9:00 – 11:00
Piątek 9:00 – 11:00

Z-ca dyrektora mgr Iwona Heliasz przyjmuje:
Poniedziałek 08:00 – 10:00
Wtorek 13:00 – 14:00
Środa 12:30 – 14:30

Przedszkole czynne w godzinach 6:30 -17:30

Zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka

tel.: (12) 416 22 63 wew. 23
Prosimy o zgłaszanie nieobecności lub spóźnienia dziecka do godziny 9:00.

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole należy dokonywać do 14-go dnia następnego miesiąca (z dołu) na numer konta:
25 1020 2892 0000 5502 0590 3374

 

 

Konto Rady Rodziców

11 1240 3002 1111 0010 1586 8780

1,5 % podatku

Zapraszamy do przekazania 1,5 % podatku na rzecz naszego przedszkola.

Nr KRS 0000270261 z dopiskiem w rubryce
[Cel szczegółowy 1%]:
„Przedszkole 83-Kraków 286″

 

baner z linkiem do NaszeSzkoły Kraków
BIP Przedszkole 83 Kraków
Skip to content