STRIM

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM

 

Stowarzyszenie to inicjuje wszelkie formy aktywności młodzieży poprzez organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, imprez publicznych, spotkań oraz wymian. Celem STRIM-u jest działanie na rzecz rozwijania aktywności młodzieży oraz poszerzania jej horyzontów, działania na rzecz porozumienia narodów Wschodu i Zachodu, edukacja międzykulturowa, kształtowanie wizerunku Polski i regionu Małopolski.

Program wolontariatu „Erasmus+” jest formą edukacji zarówno dla wolontariuszy jak i dla dzieci. Nasi goście poznają nasza kulturę oraz język, zdobywają nowe doświadczenia w pracy z dziećmi. Przedszkolaki natomiast stają się bardziej otwarci na innych ludzi, poznają kraje Unii Europejskiej oraz uczą się prostych słów w języku obcym.

Volunteering project „Erasmus+” is a form of education for both the volunteers and children. Our guests get to know our culture and language, gain new experience in working with children. In addition Preschoolers while they become more open to other people, learn about the European Union countries and have an opportunity to learn simple words in a foreign language.

 

 

Zapraszamy do przejrzenia strony internetowej stowarzyszenia

oraz

Zapoznania się z aktualnymi projektami STRIM-u i sposobem aplikowania (We warmly invite you to browse the STRIM?s website to find out more about current projects and ways of applying.