Zawieszenie zajęć

Uprzejmie informujemy, że na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Edukacji zajęcia w naszym Przedszkolu pozostają zawieszone od 06 maja 2020r. do dnia 15 maja 2020 roku.

W związku z podjętą w/w decyzją nauczyciele będą nadal prowadzić zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość w dotychczasowej formie (nauczyciele przesyłają propozycje zabaw, aktywności  dla dzieci  mailem do rodzica koordynatora z każdej z grup).

Przedszkole w czasie zawieszenia zajęć będzie dostosowywane do funkcjonowania w zalecanym reżimie sanitarnym.

Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3