Zmiana terminów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych

W dniach od 16 marca do 25 marca wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w następujących terminach:

16.03.20r.  –  od 8 godz. do 10 godz.

18.03.20r.  –  od 10 godz. do 12 godz

20.03.20r.  – od 8 godz. do 10 godz.

24.03.20r.  – od 10 godz. do 12.godz.

27.03.20r.  – od 9 godz. do 12 godz.

31.03.20r.  – od 9 godz. do 12 godz.